Asental zafinancoval přesun památníku obětem důlního neštěstí na Dukle na důstojnější místo

11/26/2020

Ostrava, 23. 11. 2020

Společnost Asental Land pokryla náklady na přemístění památníku 108 obětem tragické události na dole Dukla. Přesun z původního místa v areálu průmyslové zóny Dukla v Dolní Suché po technické stránce zajistilo město Havířov. Po provedení nutných úprav a kamenických prací byl památník natrvalo umístěn na hřbitově v Havířově-Šumbarku.

Město Havířov a společnost Asental Land jsou vlastníky většiny pozemků v lokalitě bývalého dolu Dukla, která je dnes připravenou průmyslovou zónou pro lehký průmysl. Majitelem konkrétního pozemku, na němž se památník nacházel, je město Havířov. Asental daroval Havířovu na náklady spojené s přesunutím památníku finanční částku ve výši necelého čtvrt milionu korun.

„Dosavadní umístění piety nebylo dostatečně důstojné. Asental nedávno v sousedství demoloval staré nevyužité a chátrající objekty a při té příležitosti vznikla myšlenka přesunu památníku. Pokud by se na Dukle rozjela výstavba nových objektů, památník by dále jen trpěl. Oceňujeme proto ochotu města přesun zajistit a podporujeme i výběr místa. Památník tak bude lépe přístupný pro pamětníky i širší veřejnost,“ řekla generální ředitelka společnosti Asental Land Radmila Kuzicová.

Město Havířov vybralo pro památník nové místo na hřbitově v Havířově-Šumbarku. „Vedení města Havířova věří, že jsme našli důstojné pietní místo pro tichou vzpomínku na památku této velké tragédie. Byla to týmová práce a jsem rád, že společné úsilí vede ke zdárné realizaci našeho cíle,“ uvedl náměstek primátora pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

K důlnímu neštěstí na Dukle došlo 7. července 1961, požár tehdy připravil o život 108 horníků. Pamětníci i veřejnost se u památníku obětem každoročně scházejí k pietnímu aktu. 7. července 2021 uplyne od této tragické události 60 let.

 

O Asental Group

Asental Group je realitní skupina patřící k nejvýznamnějším vlastníkům nemovitostí v Moravskoslezském kraji. Vedle komerčních budov, ve kterých pronajímá kancelářské prostory, spravuje také rozsáhlé pozemky určené k budoucímu rozvoji. Filosofií skupiny Asental je tyto nemovitosti smysluplně a dlouhodobě zhodnocovat a přispívat tak k všeobecnému hospodářskému rozvoji regionu. Asental Group své aktivity zajišťuje prostřednictvím několika dceřiných společností, například Asental Business Center zabývající se pronájmem kancelářských prostor a Asental Land, která spravuje pozemky. Více na www.asental.eu.

 

Kontakt pro média

Tomáš Neščák

Tiskový mluvčí

Stance Communications, s.r.o.

Tel.: +420 737 022 429

E-mail: tomas.nescak@stance.cz