width="1" height="1" alt="" />

Contact

Sale and Lease Department


Marie Teperová
Specialistka obchodu
+420 724 473 740
marie.teperova@asental.eu 

Alena Marušáková
Specialistka obchodu
+420 702 128 085
alena.marusakova@asental.eu 

Richard Pavelka
Property Manager
+420 724 473 750
richard.pavelka@asental.eu 

Jaroslav Hausner
Facility Manager
+420 724 473 755
jaroslav.hausner@asental.eu 

 

Land Portfolio Administration


Dagmar Pížová
Vedoucí správy pozemkového portfolia
lesní pozemky, kácení dřevin
předávky a přejímky pozemků ke stavbám
+420 724 473 800
dagmar.pizova@asental.eu 

Lenka Žídková
Specialista správy pozemkového portfolia
správní řízení, věcná břemena
souhlasy a smlouvy k umístění staveb
vyjádření k existenci sítí
+420 727 846 187
lenka.zidkova@asental.eu 

 

Contact form

* Required Fields