František II

Úspěšný příběh brownfieldu František se začal rodit v roce 2005. Dřívější šachta František v průběhu 20. století vytěžila miliony tun uhlí, dávala práci tisícům lidí a zásadním způsobem změnila tvář obce. Po jejím uzavření v roce 1999 se zdálo, že potenciál tohoto místa je vyčerpán. Opak byl však pravdou. Obec Horní Suchá, tváří v tvář vysoké nezaměstnanosti a hrozbě zdevastovaného areálu, okamžitě převzala iniciativu a začala usilovat o přeměnu starého dolu na moderní průmyslovou zónu. Po ekologické rekultivaci následovaly investice do nové technické infrastruktury a komunikačních systémů. Obec tak byla vůbec první samosprávou v ČR, která využila program podpory regenerace území – a její úsilí bylo korunováno úspěchem.

Zrevitalizovaný František s rozlohou 14 ha byl vyhlášen „Brownfieldem roku 2009“ v soutěži, kterou každoročně pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechInvest. Nyní v zóně působí na 25 firem zaměstnávajících 300 lidí. V současné době rozšířila skupina Asental Group ve spolupráci s obcí Horní Suchá hranice území František přidáním nových 30 ha přilehlých pozemků, čímž vzniklo nynější rozvojové území František II. Stále zde navíc ještě zůstává rozvojový potenciál dalších 30 ha.

Lokalita: obec Horní Suchá, 5 km od centra města Havířova

Rozloha území: 30 ha + 30 ha rozvojový potenciál

Charakteristika území:

  • Území navazuje na stávající průmyslovou zónu ve vlastnictví obce Horní Suchá
  • Dle územního plánu – lehký průmysl

Dopravní dostupnost:

  • Výborná dopravní dostupnost - komunikace II/475 + II/474
  • V blízkosti železniční koridor (4 km)
  • Dálnice D1 (16 km)
  • Mezinárodní letiště Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově (36 km)

Technická infrastruktura: přivedena na hranice pozemku

  • Elektrická energie ze současné trafostanice
  • Středotlaký plynovod
  • Vodovod DN 150 – 14 l /sek.
  • Kanalizace DN 300

Možnost řešení přechodných i dlouhodobých administrativních a skladových potřeb investorů v rámci nemovitostního portfolia Asental Group.

Investoři ve stávající zóně:

Sandvik Mining and Construction, CENTR GROUP, Exelsior Group, FAL Services, REMAX – stav, ROBOTSYSTEM a další. 

 

František František František František II