Smart Park Karviná

Rozsáhlý brownfield o ploše 92 ha se nachází na původní, dnes již neexistující, části města Karviné. Využitelná plocha pro budoucí investice dosahuje přibližně 65 ha. Další část ploch bude sloužit pro ekologická kompenzační opatření a vybudování potřebné infrastruktury.

 

 

Lokalita:

 • Karviná - Doly

Velikost:

 • Rozloha území: 92 ha, možnost etapizace
 • Využitelná plocha pro budoucí investice 65 ha

Územní plán:

 • Plochy smíšené výrobní
 • Plochy veřejné zeleně
 • Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava

Technická infrastruktura:

 • Zdroj Kapacita
 • Elektřina Až 40 MW
 • Plyn Až 6 000 m3/hod
 • Pitná voda DN 250
 • Kanalizace splašková DN 300
 • Kanalizace dešťová DN 500–1400
 • Tepelný zdroj DN 600

Příležitost:

 • Strategické rozvojové území
 • Územně schválený záměr výstavby dopravní a technické infrastruktury a nezbytných terénních úprav
 • Rozsáhlé celistvé území vhodné pro výstavbu velkých areálů
 • Napojení na železniční vlečku

Dopravní dostupnost:

 • Výborné dopravní napojení – komunikace I/59, II/47
 • V blízkosti železniční koridor (4 km)
 • Dálnice D1 (16 km)
 • Mezinárodní letiště Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově (36 km)

 

Smart Park Barbora Smart Park Barbora Smart Park Barbora