Změny ve vedení skupiny Asental Group

24.6.2021

Ostrava, 24. 6. 2021


Společnost Asental Land, s. r. o., oznamuje následující změny ve složení statutárního orgánu společnosti a výkonného managementu skupiny Asental. Učiněné změny souvisejí s rozdílnými názory společníků a vedení společnosti na strategické otázky rozvoje společnosti.


Rozhodnutím valné hromady byli z funkce jednatelů společnosti Asental Land s účinností ke včerejšímu dni odvoláni Radmila Kuzicová, dosavadní předsedkyně sboru jednatelů, Igor Horník, dosavadní ředitel nemovitostních projektů skupiny, a Tomáš Vyskočil, dosavadní ředitel pro finance a operations skupiny, kteří společně tvořili sbor jednatelů společnosti.


Novými jednateli společnosti byli k témuž datu zvoleni Paul Lysek a Petr Stalmach. Ti jsou nadále jedinými členy statutárního orgánu, kteří jsou oprávněni za společnost jednat. O jmenování třetího člena sboru jednatelů rozhodne valná hromada později.


Paul Lysek pracuje pro skupinu BMM téměř patnáct let. Jeho původní specializací je finanční a provozní řízení. Před příchodem do skupiny řídil výrobu, logistiku, obchod a strategii pro amerického výrobce motorů v regionu střední a východní Evropy a Asie. Petr Stalmach začínal v auditorské společnosti KPMG, později se věnoval finančnímu řízení v různých obchodních společnostech. Posledních šest let působil jako finanční ředitel LBM a později celé skupiny BMM.


V návaznosti na provedené změny odvolala společnost Asental Land dále Radmilu Kuzicovou, Igora Horníka a Tomáše Vyskočila i z funkcí ve statutárních a dozorčích orgánech těch společností, jejichž stoprocentním vlastníkem je Asental Land.*

*Radmila Kuzicová byla odvolána z funkcí jednatelky ve společnostech Asental Business, s. r. o., Asental Business Center, s. r. o., Asental Zenith s. r. o., Skleníky Nový Svět, s. r. o., Rezidence Marina, s. r. o., Jindrich Plaza Development, s. r. o., a členky představenstva společnosti Asental Parking, a. s; Igor Horník byl odvolán z funkcí jednatele ve společnostech Asental Business Center, s. r. o., Asental Zenith, s. r. o., Skleníky Nový Svět, s. r. o., a Jindrich Plaza Development, s. r. o., a z funkce člena dozorčí rady společnosti Asental Parking, a. s.; Tomáš Vyskočil byl odvolán z funkcí jednatele ve společnostech Asental Business, s. r. o., a Rezidence Marina, s. r. o., a z funkce člena dozorčí rady společnosti Asental Parking, a. s.

 

O Asental Group

Asental Group je realitní skupina patřící k nejvýznamnějším vlastníkům nemovitostí v Moravskoslezském kraji. Vedle komerčních budov, ve kterých pronajímá kancelářské prostory, spravuje také rozsáhlé pozemky určené k budoucímu rozvoji. Filosofií skupiny Asental je tyto nemovitosti smysluplně a dlouhodobě zhodnocovat a přispívat tak k všeobecnému hospodářskému rozvoji regionu. Asental Group své aktivity zajišťuje prostřednictvím několika společností, například Asental Business Center zabývající se pronájmem kancelářských prostor a Asental Land, která spravuje pozemky. Více na www.asental.eu.

Kontakt pro média
Vladimír Bystrov
Bison & Rose
Tel.: +420 777 130 788
E-mail: vladimir.bystrov@bisonrose.cz