Úkol pro studenty: Jak využít zámečnickou dílnu

25.11.2019

Ve čtvrtek 7. listopadu se v areálu bývalého Dolu Dukla v Havířově konal workshop studentů. Jejich úkolem bylo vypracovat projekt na téma „Znovuvyužití zámečnické dílny na bývalém dole Dukla“. Informace o budově bývalé zámečnické dílny a o areálu průmyslové zóny Dukla poskytli studentům zástupci firmy Asental.
Projekty, které studenti navrhli, ve všech případech ponechaly původní budovu zámečnické dílny, kterou si předtím prohlédli, a využili ji jako základ pro různá vnitřní řešení a využití. Studenti navrhovali využít budovu například jako pěstírnu lékařského konopí pro farmaceutické a kosmetické účely, jako multifunkční sportovní centrum, smíšené dílny a modulární vícepatrový systém pro řemeslné dílny. Na projektu pracovali studenti celý den a odpoledne pak prezentovali své práce zástupcům firmy Asental, MSID, a.s., architektovi Alešovi Studentovi.

Týdeník Karvinsko | 19.11.2019 | Rubrika: Společnost - Čtenáři píší | Strana: 10 | Autor: (neš)