Těžbou zničené Karvinsko se otevírá lidem

18.7.2019

Grand Opening POHO2030 je název oficiální konference k projektu Pohornická krajina Karvinska, která proběhla ve středu 17.7.2019 přímo v prostorách bývalého dolu Gabriela. Akce, která vyústila v podpis společného memoranda, znamená pro tzv. pohornické Karvinsko začátek nové éry.

„Po úplném ukončení těžby bude na Karvinsku k dispozici 350 hektarů území. Zatím tato lokalita působí opravdu neutěšeně a najít pro ni smysluplné využití vnímám jako velkou výzvu pro kraj. Tato oblast má velký potenciál, je ideální pro zavádění pokrokových technologií a inovací. Věřím, že se nám tu ve spolupráci s partnery podaří vytvořit prosperující území s pestrým a udržitelným životem. Chceme, aby do roku 2030 byla pohornická krajina územím v pohybu, s novou energií, a to při maximálním využití chytrých řešení. Z Karvinska se tak stane atraktivní lokalita, která zajistí další ekonomický rozvoj regionu, ale také nabídne atraktivní volnočasové aktivity. Bude lákat lidi s vizemi a inspirovat další regiony,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a zdůraznil, že si váží zájmu a participace všech stran, které se na řešení pohornické krajiny chtějí podílet.

Pohornické Karvinsko je území o rozloze 60 km2 mezi Havířovem, Karvinou a Orlovou a už více než rok jej řeší krajská společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID) v projektu s názvem Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 (zkráceně POHO2030), který má za cíl jeho obnovu. Grand Opening POHO2030 byl první akcí, kde byly výsledky analyticko-návrhové části koncepce oficiálně představeny. Součástí akce byla také tisková konference.

„Do spolupráce na obnově území Karvinska jsme zapojeni již od samého začátku a jsme velmi rádi, že se k podpisu memoranda můžeme připojit. Naše společnost chce přispívat k hospodářskému rozvoji regionu, a proto považujeme za důležité vrátit území do takového stavu, aby se do něj opět vrátil plnohodnotný život včetně ekonomických aktivit místních obyvatel. Skutečně oceňujeme koncepční přístup k řešení rozsáhlých těžbou dotčených lokalit a fakt, že se počítá se zapojením všech subjektů, kterých se záležitost týká,“ dodala k podpisu memoranda generální ředitelka Asental Land Radmila Kuzicová.

Obnova pohornické krajiny Karvinska je ambiciózní projekt, který bude finančně velmi náročný. Moravskoslezský kraj už vyčlenil prostředky na přípravu celé koncepce a počítá i s další finanční účastí. Financování konkrétních projektů bude ovšem hlavně v rukou soukromých vlastníků, kterých se toto území dotýká.


 

Veškeré informace o projektu POHO2030 jsou dostupné na webové stránce www.poho2030.cz, nebo prostřednictvím dotazu na email: info@poho2030.cz. Koordinátorem celého procesu je Ludmila Sedlářová.

Zdroj: MSID