Asental podporuje aktivity spolku Pestré vrstvy

8.12.2020

Einmannbunker u dolu Michal se nachází na pozemku skupiny Asental a v současné době je součástí projektu s názvem „Pestré stezky“. Projekt vytvořil spolek Pestré Vrstvy. https://www.pestrevrstvy.cz/stezky/

Vlastivědný spolek „Pestré vrstvy“ hledá témata spojená s minulostí, přítomností, ale i budoucností ostravského regionu na poli historie, architektury a přírody. V rámci svých aktivit vytvořil projekt – „Pestré stezky“, který přivádí návštěvníky na málo známá místa v Ostravě. Stezky směřují k drobným historickým objektům a místním přírodním zajímavostem.

Více o Einmannbunker u dolu Michal:
„V průběhu druhé světové války byl jeden z einmannbunkerů vybudován na haldě u vedlejší brány do areálu dolu Michal, za níž se nacházela briketárna a nádraží Báňské dráhy. Einmannbunkery nebyly konstruovány tak, aby odolaly přímému zásahu zbraní větší ráže, výbuchu granátu či pumy. Ochranu poskytovaly pouze proti střepinám a zásahům lehkých zbraní. Zůstává proto otázkou, zda michálkovickou pozorovatelnu poškodila střepina vybuchlé pumy z únorového náletu, nebo k jejímu poškození došlo až po válce při demolici areálu briketárny a následných úpravách haldy.“ Více se dočtete: Einmannbunker na haldě dolu Michal – Pestré vrstvy www.pestrevrstvy.cz/stezky/einmannbunker-na-halde-dolu-michal

Pozn. einmann = pozorovací pevnostní objekt

Pokud byste měli zájem o individuální exkurzi k některému z objektů, kontaktujte: festival@pestrevrstvy.cz