width="1" height="1" alt="" />

1st International School a The Ostrava International School - průkopníci zážitkového učení!

9.4.2018

Věříme, že Moravskoslezský kraj je region vhodný pro investice a podnikání a že poskytuje příležitosti pro osobní rozvoj. Jedním z důležitých bodů zvyšování kvality života je vzdělávání. Proto Skupina Asental spolupracuje s mezinárodním gymnáziem 1st International School of Ostrava (1st ISO) a mezinárodní školou The Ostrava International School (TOIS).

1st ISO nabízí dva studijní obory: osmileté a čtyřleté gymnázium, kdy většina výuky v obou programech probíhá v angličtině. Škola se může mj. pyšnit certifikáty „Rodiče vítáni“ a „Světová škola“. 1st ISO úzce spolupracuje s mezinárodní školou TOIS, která, byť poskytuje vzdělávání výhradně v anglickém jazyce, je určena pro české studenty stejně jako pro zahraniční, a to ve věkovém rozmezí od 3 do 18 let věku studenta.

1st ISO a TOIS nabízí kvalitní moderní vzdělávání odrážející potřeby současné doby – to si vyžaduje moderně vybavené prostory, kterých se školám dostalo v budově Asental Business Center BETA: zde mají příjemné prostředí s moderním vybavením v domovských třídách žáků a se specializovanými prostory pro výuku přírodovědných předmětů (laboratoře), výtvarné a hudební výchovy, knihovnou a studovnou, s možností stravování v jídelně v prostorách budovy Asentalu.


1st International School of Ostrava

Škola spojuje to nejlepší z českého vzdělávacího systému s mezinárodním smýšlením a multikulturním přístupem. Motivační vzdělávací program má na žáky vysoké nároky a vyžaduje od nich zapojení veškerého intelektuálního úsilí, kreativity, pevné vůle a morálních sil. Více se dozvíte na www.is-ostrava.cz.

The Ostrava International School

TOIS je jedinou v podstatě svého počínání mezinárodní školou v Moravskoslezském kraji, což mj. dokládá její prestižní členství v Association of Central European Schools, která dnes sdružuje přes 30 mezinárodních škol Evropy. TOIS je tvořena rozmanitou škálou národností studentů a učitelů z 25 zemí světa. Díky poměru pěti studentů na jednoho učitele, TOIS do důsledku naplňuje individuální přístup ke studentům. Více na www.tois.world.

 

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.