width="1" height="1" alt="" />

Přívoz

Charakteristika území:

  • Výměra: 14,86 ha
  • Katastrální území: Přívoz
  • V územním plánu stanoveno funkční využití pro lehký průmysl.

Dopravní dostupnost:
Jedná se o nezastavené území, situované na okraji městské části Přívoz, 6 km od centra Ostravy, v bezprostřední blízkostí dálnice D1. Je součásti průmyslového pasu podél řeky Odry.

 


 

Přívoz Část B je rezervována
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.