width="1" height="1" alt="" />

Dukla

Druhou součástí Moravskoslezské rozvojové zóny je Dukla, ležící 2 km od centra města Havířova. Původní hlubinný uhelný důl byl v roce 2007 uzavřen a veškeré stavby související s důlní činností byly odstraněny. Pozemky o ploše 30 ha spoluvlastní město se společností Asental Land. Oba subjekty úzce spolupracují a nabídku pro investory koordinují. Území také společně zaregistrovaly do databáze podnikatelských nemovitostí agentury CzechInvest.

Kapacita Dukly je okolo 135 000 m2 pro lehký průmysl, komerční aktivity, administrativu a případně i volnočasové aktivity. Rozvojový plán kombinuje nové průmyslové využití území s doplňkovou funkcí pro aktivní odpočinek v návaznosti na postupně rekultivované lesoparky v okolí Havířova. Tento záměr sleduje aktuální mezinárodní trendy zdravého zaměstnání a podporuje alternativní způsoby dopravy: kola včetně elektrokol, kolečkových bruslí apod.

Dukla má potenciál k vytvoření až 1 200 pracovních míst. Na jaře 2014 byla dokončena její technická infrastruktura a dopravní napojení celého areálu. Nyní probíhají jednání se zájemci o vstup do zóny. Dukla již získala prvního investora: švédský výrobce profesionálních zdravotnických prostředků Mölnlycke Health Care ProcedurePak již podepsal se společností Asental Land budoucí kupní smlouvu. Na ploše 7 ha postaví nový výrobní závod, který zaměstná 290 lidí. Předpokládá se, že továrna zahájí provoz v roce 2017.

Lokalita: 2 km od centra města Havířova

Rozloha území: 30 ha, k dispozici 20 ha (v budoucnu možnost rozšíření o další navazující plochy)

MSDZ Dukla

Charakteristika území:

 • strategická poloha, území napojeno na čtyřproudou komunikaci
 • nová technická infrastruktura a dopravní napojení celého areálu (jaro 2014)
 • území napojeno na městskou hromadnou dopravu
 • dle územního plánu – zóna výroby smíšené (umožňuje výstavbu objektů charakteru lehkého průmyslu, administrativy i komerčních aktivit, bez výškového omezení a bez stanovení hustoty zástavby)
 • plocha o velikosti 4 ha ve vlastnictví statutárního města Havířova

Dopravní dostupnost:

 • výborná dopravní dostupnost - komunikace I/59 + II/475
 • výborné napojení na městskou hromadnou dopravu
 • v blízkosti železniční koridor (4 km)
 • dálnice D1 (16 km)
 • mezinárodní letiště Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově (36 km)

Technická infrastruktura:

Kompletní technická infrastruktura s dostatečnou kapacitou a s páteřní komunikací

 • elektřina – 7 MW • plynovod DN 90 – 100 m3/hod.
 • horkovod 25 MW • vodovod DN 150 – 15 l /sek.
 • kanalizace DN 300

Možnost řešení přechodných i dlouhodobých administrativních a skladových potřeb investorů v rámci nemovitostního portfolia Asental Group.

První investor v území: společnost Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o.

„Nejdůležitějším kritériem výběru našeho nového působiště byla blízkost Karviné, kde naše společnost v průmyslové zóně Nové Pole již působí. Dalšími aspekty, které jsme přirozeně museli vzít v úvahu, byly logistika, finance a lidské zdroje. V celkovém souhrnu proto byly pro nás Havířov a Dukla tou nejatraktivnější volbou.“

Emmanuel Chilaud, generální ředitel výrobního závodu Mölnlycke v Karviné

 

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.