width="1" height="1" alt="" />

Moravskoslezská rozvojová zóna

27.11.2015

Skupina Asental Group je vlastníkem brownfieldů František II, Dukla a Barbora - tří rozsáhlých rozvojových území, která investorům nabízejí širokou škálu příležitostí. Jejich další úspěšný rozvoj je klíčem k budoucí prosperitě Moravskoslezského kraje, protože vzájemná synergie těchto území vytváří potenciál ke vzniku tisíců nových pracovních míst. Uvedené tři brownfieldy leží v centru geografického trojúhelníku, vytyčeného městy Ostrava, Karviná a Havířov, v němž v dosahu jedné hodiny jízdy od jeho středu žije více než 1,2 mil. lidí. Asental chce tyto tři brownfieldy rozvíjet postupně v rámci jednoho rozvojového konceptu. František II, Dukla a Barbora jsou totiž od sebe vzdálené pouze 5 minut jízdy. Spojuje je čtyřproudová páteřní síť rychlostních silnic, která se napojuje na dálnice D47 a D56.

Výše uvedená území, postižená v minulosti těžební činností, nastoupila cestu rozvojového programu, jenž přispěje k ekonomické transformaci regionu. V minulosti již obdobnou proměnou prošla obdobná území v Evropě - jmenujme například německé Porúří, skotský Glasgow a okolní aglomeraci či velšský Cardiff a jeho okolí. Ta mohou sloužit jako příklad pro soukromý i veřejný sektor v Moravskoslezském kraji, které vzájemně spolupracují, aby zajistily jeho budoucí prosperitu.

Podle Anthonyho Caina, generálního ředitele skupiny Asental Group, je třeba vidět v souvislostech všechny tři brownfieldy, z nichž se skládá Moravskoslezská rozvojová zóna a které jsou součástí jednoho rozvojového konceptu. „Vzájemná blízkost území František II, Dukla a Barbora vytváří významné operační synergie. Například mezi velkým výrobcem nebo logistickou společností, která již v regionu působí či se sem chystá v nejbližší době vstoupit, a jejími subdodavateli či poskytovateli podpůrných služeb. Ti mají důvod působit nedaleko od sebe, ale přitom netrvají na tom, aby to bylo v rámci jednoho území. A právě pro tyto společnosti je Moravskoslezská rozvojová zóna atraktivní příležitostí, vezmeme-li navíc v potaz její strategickou geografickou polohu v blízkosti průmyslových oblastí České republiky, Slovenska a Polska i snadné dopravní spojení do těchto oblastí,“ říká Anthony Caine. Vzhledem k velikosti celé zóny je třeba rozvoj území František II, Dukla a Barbora realizovat v úzké koordinaci a spolupráci Asental Land jako vlastníka pozemků s veřejným sektorem. Spolupráce s veřejným sektorem (obec Horní Suchá v případě brownfieldu František, město Havířov v případě Dukly a Moravskoslezský kraj v případě Barbory) pomůže zajistit budoucím investorům a výrobním společnostem, aby se jejich potřebám ze strany veřejné a státní sféry dostalo významné podpory. Jde například o státní podporu a daňové pobídky na vytvoření nových pracovních míst.

Když výrobní firma vezme v potaz finanční výhody v podobě státem financovaných pobídek zaměřených na Moravskoslezský kraj, je pro ni velmi atraktivní investovat právě v Moravskoslezské rozvojové zóně. Za ukázkovou spolupráci veřejného a soukromého sektoru lze již nyní považovat přípravu zóny Dukla. „Je jasné, že rozvoj brownfieldů typu František II, Dukla a Barbora je zásadní pro rozkvět regionu, a to nejen ekonomický. Rostoucí příliv komerčních investic a s tím související rozšiřující se nabídka pracovních příležitostí přirozeně povedou ke zvýšení životní úrovně v celém kraji i k jeho dalšímu pozitivnímu demografickému rozvoji: lidé včetně mladých vzdělaných absolventů zdejších vysokých škol budou mít všechny důvody zde zůstat a budovat si tu svou profesionální kariéru,“ dodává Anthony Caine.

MSDZ


 

Barbora Barbora Dukla Dukla František
 František  Mapa MSDZ  Mapa silničního napojení  Mapa železničního napojení  
Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.