width="1" height="1" alt="" />

Strategie a vize

Vizí Asental Group je být moderně řízenou společností, která vyniká v oblasti správy a dalšího rozvoje nemovitostí se zaměřením na tuzemský trh a zejména pak na Moravskoslezský kraj. Filozofií společnosti je vytvářet lepší podmínky pro své klienty (zejména komerční nájemce, regionální průmyslové podniky a partnery z veřejného sektoru) a širší podnikatelskou sféru.

Svá aktiva hodlá Asental Group smysluplně a dlouhodobě zhodnocovat. Při tom chce přispívat k všeobecnému hospodářskému rozvoji regionu a poskytovat co nejlepší služby. To vyžaduje konstruktivní spolupráci s partnery z veřejného i soukromého sektoru. Skupina je připravena tuto spolupráci rozvíjet prostřednictvím aktivního přístupu ke správě nemovitostí a jejich údržby.

Asental Group chce i nadále zachovávat vysokou úroveň klíčových nemovitostí patřících do jejího portfolia. Do budoucna ale plánuje portfolio také rozšiřovat, ať již akvizicemi kvalitních nemovitostí nebo výstavbou nových moderních nemovitostí.

Příběh

Firemní identita Asental Group se skládá ze dvou hlavních součástí: názvu a grafického prvku.

Název vznikl spojením dvou stěžejních slov, která definují základní zaměření společnosti skupiny: a) Essential (stěžejní, podstatný) a b) Assets (aktivum, nemovitost). Zkrácením a úpravou slovního spojení „Essential Assets“ vznikl jednoslovný originální název „Asental“. K názvu se navíc přidalo označeni skupiny, které dalo vzniknout obchodnímu názvu „Asental Group“, tedy skupině, která poskytuje zastřešeni pro své divize.

Graficky ilustrovaný prvek se skládá ze tří pruhů. Ilustrace dodává logu pocit stability, sily, dynamiky a současně vyjadřuje ambice, cíle a neustálý posun vpřed.

 

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.